martes, 10 de noviembre de 2009

La Batllia intervé diners de l’entorn de Chávez per finançar terroristesLos Chávez, los pillos más acaudalados del estado Barinas
Andorra
AndorraEls comptes es van bloquejar després que agències nord-americanes alertessin de la situació la UPBLa Batllia manté bloquejats diversos comptes bancaris que tindrien una doble vinculació. Una de provada: els seus titulars serien persones d’un amplíssim entorn de poder que es mou al voltant de la figura del president de Veneçuela, Hugo Chávez. I l’altra que s’està investigant d’abast internacional: la vinculació d’aquests diners –de comptes bancaris també n’hi hauria de paralitzats en altres països– amb el finançament del terrorisme. La investigació fa mesos que dura i té el seu origen als Estats Units. Al Principat, que hagi transcendit, només hi hauria diners congelats. I una instrucció en curs. A més, i seguint una recomanació internacional, s’hauria hagut de contrastar, al seu dia, l’origen dels diners de comptes quantitativament importants que tinguessin com a titulars persones de nacionalitat veneçolana.

Blanqueig
L’alerta l’hauria donada el departament del Tresor nord-americà i altres agències de control financer d’aquell país. Segons les fonts consultades, tot repassant en institucions financeres actius que poguessin tenir connexions ter­roristes –les indagacions es feien en el marc de la guerra global contra el terrorisme encapçalada pels Estats Units–, els experts nord-americans van descobrir comptes amb sumes importants de diners que tenien com a titulars destacats funcionaris del govern veneçolà, alguns militars d’aquell país i, també, un bon grapat de persones conegudes amb l’acrònim PEPs (Persones Políticament Exposades). Presumiblement, els diners procedien del blanqueig d’origen criminal i es feien servir per a l’ús personal dels titulars i, suposadament, per al finançament d’activitats terroristes. Directament o indirecta, les directrius les donava Hugo Chávez. Segons les fonts, entre els titulars de comptes bloquejats arreu del món n’hi hauria de familiars més o menys propers del dirigent veneçolà.

Una de les primeres estacions on es va aturar la investigació va ser Miami. Només allà s’hauria constatat que hi havia bilions de dòlars de procedència més que dubtosa i amb possibles vincles amb el finançament terrorista. Tibant el fil, els investigadors nord-americans van concloure que, almenys, i a banda d’altres centres offshores, de comptes de l’entorn de Chávez n’hi havia a la Xina, al Panamà i a Andorra. Les agències de control financer dels Estats Units van posar la situació en el coneixement de la Unitat de Prevenció de Blanqueig (UPB). Al seu torn, aquest organisme del Principat, i després de les indagacions corresponents i de certificar l’existència dels comptes i contrastar la informació rebuda des dels Estats Units, va engegar la maquinària judicial que va portar a bloquejar els comptes.

D’aquests diners secrets administrats per l’entorn de Chávez se’n podrien beneficiar destacades organitzacions terroristes. Els experts creuen que entre els grups internacionals que podrien rebre l’ajut financer veneçolà hi hauria les FARC, Hizbul·là, Hamàs, al-Qaeda, els Guardians de la Revolució de l’Iran o ETA. No obstant això, els investigadors han assegurat treballar amb molta cautela en l’aclariment de la destinació final dels diners trobats en comptes de persones properes o afins a Chávez. El que els experts sí que tindrien molt més clar és la procedència il·lícita dels dòlars distribuïts arreu del món. Així, es tractaria de diners blanquejats a partir, entre altres, del tràfic de drogues, del contraban d’armes o d’extorsions a gran escala. Un paper important en aquest sentit haurien jugat membres de la denominada elit bolivariana, empresaris que suposadament amb el beneplàcit del president haurien obtingut contractes governamentals molt poc ortodoxos.

Toni Solanelles Andorra la Vellala traducción...


El ayuntamiento mantiene bloqueadas diversas cuentas bancarias que tendrían una doble vinculación. Unas cuyos titulares serían personas del entorno a poder que se mueve en torno a la figura del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. otra que se está investigando de alcance internacional: la vinculación de este dinero -cuentas bancarias que también habrían paralizado en otros países- vinvuladas con el financiamiento del terrorismo.

La investigación hace meses que se realiza y tiene su origen en los Estados Unidos. En el Principado, que haya trascendido, sólo habría dinero congelado. Y una instrucción en curso. Además, y siguiendo una recomendación internacional, se habría tenido que contrastar, a su día, el origen del dinero de cuentas cuantitativamente importante que tuvieran como titulares personas de nacionalidad venezolana.La alerta la habría dado el departamento del Tesoro norteamericano y otras agencias de control financiero de aquel país. Según las fuentes consultadas, repasando en instituciones financieras activos que pudieran tener conexiones terroristas -las indagaciones se hacían en el marco de la guerra global contra el terrorismo encabezada por los Estados Unidos-, los expertos norteamericanos descubrieron cuentas con sumas importantes de dinero que tenían como titulares destacados funcionarios del gobierno venezolano, algunos militares de aquel país y, también, un buen puñado de personas conocidas con el acrónimo PEP (Personas Políticamente Expuestas). Presumiblemente, el dinero procedía del blanqueo de origen criminal y se utilizaban para el uso personal de los titulares y, supuestamente, para el financiamiento de actividades terroristas. Directamente o indirectamente, las directrices las daba Hugo Chávez. Según las fuentes, entre los titulares de cuentas bloqueados por todo el mundo habría familiares más o menos próximos del dirigente venezolano.

Una de las primeras etapas donde se detuvo la investigación fue Miami. Sólo allí se habría constatado que había billones de dólares de procedencia más que dudosa y con posibles vínculos con la financiación terrorista. Los investigadores norteamericanos concluyeron que, al menos, y aparte de otros centros offshores, de la presencia de cuentas del entorno de Chávez que había en la China, en el Panamá y en Andorra. Las agencias de control financiero de los Estados Unidos pusieron la situación en el conocimiento de la Unidad de Prevención de Blanqueo (UPB). A su vez, este organismo del Principado, y después de las indagaciones correspondientes y de certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información recibida desde los Estados Unidos, puso en marcha la maquinaria judicial que llevó a bloquear las cuentas.

De este dinero secreto administrado por el entorno a Chávez se podrían beneficiar destacadas organizaciones terroristas. Los expertos creen que entre los grupos internacionales que podrían recibir la ayuda financiera venezolana estarían las FARC, Hezbullà, Hamàs, al-Qaeda, los Guardianes de la Revolución de Irán o ETA. No obstante, los investigadores han asegurado trabajar con mucha cautela en la aclaración del destino final del dinero encontrado en vez de personas próximas o afines en Chávez. El que los expertos sí que tendrían mucho más claro es la procedencia ilícita de los dólares distribuidos por todo el mundo. Así, se trataría de dinero blanqueado a partir, entre otros, del tráfico de drogas, del contrabando de armas o de extorsiones a gran escala. Un papel importante en este sentido habrían jugado miembros de la denominada élite bolivariana, empresarios que supuestamente con el beneplácito del presidente habrían obtenido contratos gubernamentales muy poco ortodoxos.http://www.megaresistencia.com/megaresistencia/foro/viewtopic.php?f=1&t=33444

No hay comentarios: